اسامی اعضاء کارگروه راهبری توسعه مدیریت

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

پست الکترونیکی

1

آقای دکتر مهدی ابراهیمی

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه

EbrahimiM[at]mums.ac.ir

2

آقای دکتر غلامحسن خدایی

قائم مقام رئیس دانشگاه در حوزه مشارکتهای اجتماعی، سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه

KhodaeeGH[at]mums.ac.ir

3

آقای دکتر علی اکبر شمسیان

مشاور عالی ریاست

ShamsianAA[at]mums.ac.ir

4

آقای دکتر محمود قربانی

مشاور منابع انسانی استاندار خراسان رضوی

 

5

آقای دکتر حامد تابش

میر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

TabeshH[at]mums.ac.ir

6

آقای دکتر امیر محمد شریف رضویان

مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه

Sharifram1[at]mums.ac.ir

7

آقای محسن صادق پور

مدیر نوسازی و تحول اداری

SadeghpourM1[at]mums.ac.ir

8

آقای عبداله ریحانی یساولی

مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی

ReihanyYA1[at]mums.ac.ir

9

آقای مهدی غلامی مقدم

مدیر اجرایی و مالی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

GholamiM9[at]mums.ac.ir

10

خانم دکتر مهین قربان صباغ

جانشین معاون درمان دانشگاه

SabbaghM[at]mums.ac.ir

11

آقای عبداله سبحانی

مدیر امور مالی دانشگاه

SobhaniKA1[at]mums.ac.ir

12

آقای امیر عرفانیان

مدیر امور هیات علمی دانشگاه

ErfanianA1[at]mums.ac.ir

13

آقای دکتر حسین ابراهیمی پور

مدیر اقتصاد درمان دانشگاه

EbrahimipourH[at]mums.ac.ir

14

آقای گفتی

نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 

 

 

منوي اصلي