اسامی مسئولین كميته توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي

 

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس پست الکترونیکی

رئیس

آقای دکتر مصطفی مهرابی بهار

رئیس دانشگاه

Mehrabim[at]mums.ac.ir

دبير

آقای حامد تابش

مديرآمارو فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

TabeshH[at]mums.ac.ir

كارشناس مطلع

آقاي مهندس غروي

کارشناس تحليل گر سيستم

GharaviI1[at]mums.ac.ir

 

منوي اصلي