اسامی مسئولین کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس پست الکترونیکی

رييس

آقای دکتر سید محمد حسین بحرینی

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

BahreyniMH[at]mums.ac.ir

دبير

آقای دکتر امیرمحمدشریف رضویان

مدیربازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه

Sharifram1[at]mums.ac.ir

كارشناس مطلع

خانم محبوبه پاکدل

مشاور ریاست دانشگاه در امور بانوان

Pakdelmh1[at]mums.ac.ir

 

 

منوي اصلي