سه روش تشویق خلاقیت در محیط کار

  در اکثر سازمان ها تعداد زیادی کارمند خلاق مشغول فعالیت هستند. تشخیص برخی از آنها آسان و تشخیص برخی دیگر بسیار دشوار است و یکی از وظایف اصلی مدیران سازمان شناسایی این گروه است زیرا بسیاری از اوقات برنامه‌های خلاق این گروه به سودهای عظیم برای سازمان منجر شده است.

این در حالی است که اغلب سازمان ها به شکل غیرعمد از خلاقیت کارکنان جلوگیری می‌کنند. آموختن نحوه ایجاد انگیره در کارکنان خلاق به سازمان مزیت خواهد بخشید. رفتار سازمان با کارکنان خلاق تاثیری عظیم بر عملکرد کل کارکنان دارد. بسیاری از مدیران فراموش می‌کنند که کارکنان با هم صحبت می‌کنند و رفتارهای مدیران با یک کارمند به اطلاع همه کارکنان می‌رسد. به همین دلیل تاثیرات مثبت و منفی رفتار سازمان با خلاقیت بسیار فراتر از حدی است که مدیران تصور می‌کنند.

با ایجاد فرهنگ حمایت از خلاقیت می‌توان کارکنان تمام بخش‌های سازمان را به ایده‌سازی تشویق کرد. در ادامه به سه نکته در حوزه تشویق خلاقیت و نوآوری اشاره می‌کنیم:

1- نسبت به ایده‌های نو واکنش نشان دهید. خلق ایده‌های جدید مستلزم صرف وقت و انرژی است بنابراین کارکنان باید بدانند که تلاش‌هایشان مورد توجه قرار می‌گیرد. به تک‌تک ایده‌های نو توجه کرده و برای کارکنان توضیح دهید چرا ایده‌هایشان مفید یا بی فایده است.

2- برای همکاری و مشارکت ارزش قائل شوید. خلاقیت یک روند پیش‌رونده است که در آن یک نفر ایده‌ای را مطرح می‌کند و دیگران به توسعه آن اقدام می‌کنند. باید ترتیبی دهید که اعضا تیم برای کار با هم تشویق شوند. در اغلب موارد پاداش دادن به بهترین ایده، به جای ایجاد جو همکاری، رقابت ایجاد می‌کند. در این حالت کسانی که از تلاش‌هایشان قدرانی نمی‌شود ناراضی می‌شوند و ایده به فراموشی سپرده می‌شود یا توسعه پیدا نمی‌کند. برای آنکه چنین وضعیتی پیش نیاید، برای تلاش تک تک اعضا تیم ارزش قائل شوید. با این کار روحیه کار تیمی تقویت می‌شود و خلاقیت‌ها به ثمر می‌نشینند

3- برای اشتباه‌هات هم ارزش قائل شوید. بسیاری از ایده‌ها حتی آنهایی که تلاش زیادی برای تدوین آنها شده با شکست مواجه می‌شوند. اگر برای این گونه ایده‌ها ارزشی قائل نشوید، ایده‌ها مطرح نخواهند شد حتی ایده‌هایی که در آینده موفق خواهند بود. برای تلاش کارکنان در تدوین ایده‌ها ارزش قائل شوید. به یاد داشته باشید که اشتباه‌هات درس‌هایی ارزشمند برای سازمان هستند که زمینه موفقیت‌های آینده را فراهم می‌کنند.

 

 

منوي اصلي