بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع از بیمارستان تخصصی عروق علوی مشهد

تاریخ ایجاد در 09 تیر 1395
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، هادی مهدی زاده رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع در راستای اجرای طرح تکریم از بیمارستان تازه تأسیس و تخصصی عروق علوی مشهد بازدید بعمل آورد. وی در این بازید ضمن تشکر و قدردانی از کادر بیمارستان که برای بیماران مبتلا به بیماری عروقی در فضایی گسترده، خدمات متعددی را به ارباب رجوع ارائه می دهند با بیماران در خصوص نحوه برخورد پزشکان و پرستاران گفت و گو نمود. رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه در این بازدید که با حضور دکتر مدقق معاون درمان دانشگاه همراه بود در گفت و گو با سرپرستار و مسئول پرستاری و پرستاران این بیمارستان با بیان اهمیت تکریم ارباب رجوع، ارائه خدمات گسترده تر و کامل تر و نیز با کیفیت  به بیماران این بیمارستان را خواستار شد.

 
 

 

 
   

 

منوي اصلي