بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع از بیمارستان امدادی مشهد

تاریخ ایجاد در 31 خرداد 1395
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، هادی مهدی زاده رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع در راستای اجرای طرح تکریم از بیمارستان امدادی مشهد بازدید بعمل آورد. وی در این بازید ضمن تشکر و قدردانی از کادر بیمارستان به دلیل خدمات مناسبی که در سال گذشته به ارباب رجوع ارائه داده است و گفتگو با بیماران در خصوص نحوه برخورد پزشکان و پرستاران  با بیان اهمیت تکریم ارباب رجوع، ارتقای کیفیت و شفافیت در پاسخگویی جهت رفاه حال بیماران و رفع نگرانی آنها را خواستار شد.

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

منوي اصلي