برگزاری هفدهمین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تاریخ ایجاد در 30 خرداد 1395
  به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، هفدهمین جلسه کمیته برنامه عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور نمایندگان مدیریت های 6 گانه برگزار گردید. در این جلسه چالش‌های بوجود آمده با توجه به لزوم پاسخگویی به دو سامانه وزارتی(سامانه معاونت توسعه مدیریت و منابع و معاونت برنامه ریزی، هماهنگی و حقوقی وزارت متبوع) مورد و بحث و بررسی قرار گرفت و نیز مصوبات جلسات گذشته توسط اعضاء مرور شد. گفتنی است در این جلسه سامانه معاونت برنامه ریزی و حقوقی  وزارت بررسی شد و سپس هر یک از مدیریت ها در مورد پروژه های ثبت شده از ابتدای سال 94 و 95  توضیحات خود را ارائه دادند. در پایان این جلسه مقرر گردید اطلاعات مربوط به ثبت و پیشرفت پروژه های سال 94 به صورت مستمر به روز شوند وگزارش مربوط به پروژه ها و اقدامات مدیریت‌ها به صورت هفتگی در اختیار آن‌ها قرار گیرد. همچنین در این جلسه تعیین گردید هر یک از مدیریت‌ها حداکثر تا تاریخ 95/03/29 اطلاعات مربوط به پروژه‌ها و اقدامات سال 95 را  در سامانه به روز رسانی نمایند و با توجه به عدم امکان ثبت بودجه اقدام‌ها در سامانه وزارت، در صورتی که برای اقدام‌ها بودجه پیش بینی شده است، اطلاعات به صورت مکتوب به مدیریت نوسازی و تحول اداری اعلام گردد.  
 

 

 
 

 

 

منوي اصلي