برگزاری ششمین نشست کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه

تاریخ ایجاد در 30 خرداد 1395
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، ششمین نشست کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور اعضاء و با هدف تثبیت و نهادینه کردن رفتارهای مناسب شغلی، بهبود و اصلاح روشهای ارائه خدمات به مردم، ارتقای کیفیت و شفافیت در پاسخگویی به درخواستها، استقرار نظام ‎سنجش رضایت ارباب رجوع، نوآوری و بهبود مستمر کیفیت ارائه خدمات، پایبندی به ضوابط و قوانین و عدم تبعیض میان ارباب رجوع با هدف حفظ کرامت انسانی و نظارت بر حسن رفتار برگزار گردید. هادی مهدی زاده رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع مدیریت نوسازی و تحول اداری دانشگاه گفت هدف از برگزاری این جلسه، ارائه گزارش مسئولین زیر گروه ها از روند کار و نتایج حاصله مربوط به مصوبات جلسه گذشته و نیز بررسی و تصویب منشور اخلاقی بود. در این جلسه موضوعات زیر مورد بحث و تبادل نظر توسط اعضاء قرار گرفت:

- فرم تایید شده چک لیست کار و راهنما تکریم ارباب رجوع بر اساس اعلام نظر واحدها در خصوص هم پوشانی در میان اعضا به بحث و نظرخواهی مجدد پرداخته شد.

- فرم پرسشنامه تکریم ارباب رجوع در دو حوزه سرپایی و بستری در بیمارستان ها تایید شد.

- بندهای منشور اخلاقی جدید بررسی مجدد و تصویب نهایی شد.

در ادامه این جلسه مصوب گردید بعد از ویراستاری، منشور اخلاقی به تمامی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد ابلاغ گردد و همچنین در خصوص حوزه آموزش و بهداشت مقرر شد اعضاء چک لیست های مربوط را برای جلسه آینده تهیه نمایند تا بر اساس آنها پرسشنامه واحد سنجش میزان رضایت ارباب رجوع دانشگاه تنظیم شود.

 
 

 

 
   

 

منوي اصلي