برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی اسلامی کردن دانشگاه

تاریخ ایجاد در 25 خرداد 1395
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی اسلامی کردن دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور حجت الاسلام رضایی خطیر نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و دکتر سید جواد حسینی مسئول دبیرخانه دائمی هیت امناء دانشگاه و نیز محسن صادق پور مدیر نوسازی و تحول اداری دانشگاه و کارشناسان برنامه ریزی عملیاتی در محل مدیریت نوسازی و تحول اداری برگزار گردید. در این جلسه اعضاء به بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه‌های عملیاتی اسلامی کردن دانشگاه (نظام مدیریتی) در سال 95 پرداختند.

در این جلسه مصوب گردید در برنامه عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع برنامه های عملیاتی ذیل نیز در سال 95 اجرا شود:

•           بازنگری فرآیندهای احصاء شده دانشگاه در  چارچوب تحقق سند دانشگاه اسلامی

•           تدوین برنامه آموزشی جهت ارتقاء مدیران در چارچوب تحقق سند دانشگاه اسلامی

•           بازنگری در ساختار دانشگاه با توجه به شاخص های اسلامی

همچنین مصوب شد فرم‌های مربوط به برنامه عملیاتی منطبق بر فرمت وزارت متبوع و با توجه به نظرات کارشناسان تکمیل گردند و سپس مسئولان پایش برای هر یک از فعالیت‌ها و پروژه‌ها مشخص گردند. در ادامه بر اساس توافق اعضاء مصوب شد تا برنامه های نهایی جهت تصویب در جلسه بعدی ستاد برنامه دانشگاه مطرح گردند.

 
 

 

 
   

 

منوي اصلي