برگزاری سی و دومین جلسه کارگروه تخصصی تدوین برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تاریخ ایجاد در 22 خرداد 1395
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، سی و یکمین نشست کارگروه تخصصي تدوين برنامه راهبردي دانشگاه علوم پزشکي مشهد به منظور انجام امور کارشناسي تدوين برنامه راهبردي دانشگاه با حضور اعضاي کارگروه (دکتر کریمی، مشاور برنامه ریزی استراتژیک - دکتر محمود قربانی، مشاور منابع انسانی استاندار خراسان رضوی– دکترسید جواد حسینی ، مشاور ریاست و رئیس دبیرخانه دائمی هیات امناء - امیر عرفانیان ، معاون مدیر امور هیات علمی دانشگاه- محسن صادق پور، مدیر نوسازی وتحول اداری دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی -  حسین ابراهیمی پور ،  مدیر اقتصاد درمان -  دکتر حامد تابش، رئیس اداره آمار مدیریت و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی - دکتر فاطمه صادقی پور ، مدیر برنامه تحول نظام سلامت معاونت درمان -  دکتر الهه هوشمند، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت - غلامعباس نوری، مدیر برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد سازمانی بیمارستان امام رضا(ع) - دکتر سیدکاظم فرهمند،  قائم مقام معاونت بهداشتی- محمد حنیف اسدی، مسئول گروه تحلیل اطلاعات و برنامه ریزی وکارشناسان مرتبط) برگزار گردید. در این جلسه نسخه اولیه گزارش راهبردهای دانشگاه علوم پرشکی مورد بررسی و نقد قرار گرفت. در پایان این جلسه مصوب شد، جهت معرفی دانشگاه اطلاعات مربوط به محدوده تحت پوشش و ساختار دانشگاه (بیمارستان‌ها، تخت‌ها، دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و …) توسط دکتر تابش حداکثر تا تاریخ 20/3/1395 در اختیار دبیرخانه تدوین برنامه قرار گیرد و نیز حداکثر تا تاریخ 25/3/1395 گزارش نهایی با ویرایش‌های مورد نظر به معاونت‌ها ارسال گردد. همچنین مقرر گردید تا در صورت نیاز تا تاریخ 4/4/1395 جلسه‌ای برای بررسی نظرات معاونت‌ها تشکیل گردد، حداکثر تا تاریخ 8/4/1395 نسخه نهایی مربوط به راهبردهای دانشگاه در ستاد برنامه دانشگاه طرح شود، حداکثر تا تاریخ 15/4/1395 نسخه نهایی مربوط به راهبردهای دانشگاه به تایید هیات رئیسه دانشگاه برسد و در نهایت در تاریخ 1/5/1395 درجلسه هیات امنا مطرح شود.

 
 

 

 

 

منوي اصلي