اجرای پروژه در حال ساخت سی سوئیت جدید در مجتمع رفاهی گهرباران در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

تاریخ ایجاد در 19 خرداد 1395

 

 

پروژه توسعه و بهسازی سی سوئیت جدید در مجتمع رفاهی گهرباران به همت معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در حال ساخت می باشد. به گزارش وب دا  دکتر سید محمد حسین بحرینی  طوسی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از پیشرفت 85  درصدی عملیات  ساخت سی سوئیت جدید در مجتمع رفاهی گهرباران در مرحله سفت کاری در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل خبر داد. معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه  خاطرنشان کرد: این پروژه در فضایی به مساحت 1112متر مربع در دو طبقه در حال ساخت می باشد. وی افزود : پروژه در حال ساخت سی سوئیت جدید گهرباران  از مهرماه 94 به منظور  ارتقا خدمات رفاهی و اقامتی به کارکنان و اعضای هیات علمی شروع به فعالیت کرده وتا پایان تیرماه 95 قابل بهربرداری می باشد. دکتر بحرینی تصریح کرد : توسعه و بهسازي سی سوئیت جدید در مجتمع رفاهی گهرباران زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد در قالب برنامه عملیاتی 94 و 95 در دستور کار قرار گرفته است.

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

منوي اصلي