کسب رتبه نخست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مدیریت عملکرد سال 1394

تاریخ ایجاد در 09 خرداد 1395
 

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ارزیابی بعمل آمده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1394 رتبه نخست را در مدیریت عملکرد در میان دانشگاه های علوم پزشکی کشور کسب نمود.

به گزارش وب دا، محسن صادق پور مدیر نوسازی و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان این مطلب افزود: در اواخر سال 1393دبیرخانه برنامه ریزی عملیاتی طبق دستور العمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مدیریت نوسازی و تحول اداری شکل گرفت که مسئولیت ایجاد هماهنگی بین مدیریت های مختلف در تدوین، اجراء و پایش برنامه عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و راهبری این برنامه ها در دانشگاه های علوم پزشکی منطقه 9 را برعهده داشت. وی افزود: در اجرای این پروژه در گام اول بر اساس سند آمایش سرزمینی، دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور در منطقه‌های مختلف طبقه بندی شدند و بر این اساس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان سرگروه منطقه 9 که شامل دانشگاه‌ها و دانشکده های(تربت جام، تربت حیدریه، گناباد، بیرجند، سبزوار، بجنورد، نیشابور و مشهد) می‌باشد انتخاب گردید. در گام بعد در راستای تدوین برنامه عملیاتی منطقه 9، با توجه به اهداف کلی وزارت متبوع و شرایط دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی عضو، اهداف کلی و مسائل مبتلا به شناسایی و با توجه به آن برنامه‌های هر یک از معاونت‌های توسعه تدوین گردیده است. در گام سوم بوسیله دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی که با حضور مدیران و کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله آقایان دکتر سیدعلی صدرالسادات معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر محمدحسین سالاریان‌زاده رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری و دکتر غلامرضا خاکی استاد برجسته مدیریت برگزار گردید تلاش شد یک مفهوم یکپارچه در خصوص تدوین برنامه‌ها ایجاد شود و از این رو همه برنامه‌ها در دو قالب پروژه و اقدام دسته بندی گردید و مقرر شد کلیه دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها بر همین اساس برنامه‌های خود را تدوین نمایند. سپس با توجه به تعاریف یکسان شده، برنامه‌های اعضای منطقه 9 بوسیله دانشگاه علوم پزشکی مشهد مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت. و بالاخره در گام پایانی ارزیابی و پایش مستمر پروژه‌ها بصورت منظم و با حضور در شهرستان‌ها و برگزاری کارگاه‌های آموزشی تکمیلی انجام پذیرفت و مستندات مربوط به همه پروژه‌ها مورد بررسی و در مواردی که نیاز به اصلاح داشتند مجددا تصحیح گردید. صادق پور گفت: هم زمان با اقدام ارزشمند معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در خصوص راه اندازی سامانه مدیریت عملکرد، که می‌تواند دستاوردهای شایانی در بهبود عملکرد دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور بدنبال داشته باشد اطلاعات مربوط به برنامه‌های عملیاتی در این سامانه ثبت گردید. مدیر نوسازی و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه خوشبختانه این کوشش ها مورد توجه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت افزود: اخیرا در همایش سراسری معاونان توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور که در شیراز برگزار گردید دانشگاه ها بر اساس کیفیت اجرای برنامه ها به ترتیب به سه رتبه پیشتاز، پویا و کوشا رتبه بندی شدند که در این میان، 15دانشگاه علوم پزشکی کشور رتبه پیشتاز، 34دانشگاه رتبه پویا و هشت دانشگاه نیز رتبه کوشا را کسب نمودند. وی گفت: دانشگاه علوم پزشکی مشهد توانست علاوه بر کسب رتبه پیشتاز، در میان دانشگاه هایی نیز که این رتبه را کسب نمودند به جایگاه نخست نائل گردد. محسن صادق پور ابراز امیدواری کرد با مشخص کردن راه و روش برنامه ریزی با عنوان "گامی از هزار فرسنگ"، این تجربه در سال 95 نیز استمرار یابد. وی همچنین در پایان از نقش بسیار پررنگ معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پشتیبانی از این فرآیند و روند ابراز تشکر کرد و افزود بدون شک اگر این حمایت های بی شائبه نبود نمی توانستیم به چنین جایگاه ممتازی دست پیدا کنیم. صادق پور در پایان افزود مدیریت نوسازی و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد مطابق نظرات رئیس محترم دانشگاه و معاون محترم توسعه مدیریت و منابع در نهایت تجربیات حاصل از این عملکرد و برنامه را در غالب کتابی تدوین کرده و به زودی در دسترس همه علاقه مندان و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور قرار خواهد داد.

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

منوي اصلي