برگزاری سی و یکمین جلسه کارگروه تخصصی تدوین برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تاریخ ایجاد در 05 خرداد 1395
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، سی و یکمین نشست کارگروه تخصصي تدوين برنامه راهبردي دانشگاه علوم پزشکي مشهد به منظور انجام امور کارشناسي تدوين برنامه راهبردي دانشگاه با حضور اعضاي کارگروه (دکتر کریمی، مشاور برنامه ریزی استراتژیک - دکتر محمود قربانی، مشاور منابع انسانی استاندار خراسان رضوی– دکترسید جواد حسینی ، مشاور ریاست و رئیس دبیرخانه دائمی هیات امناء - امیر عرفانیان ، معاون مدیر امور هیات علمی دانشگاه- محسن صادق پور، مدیر نوسازی وتحول اداری دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی -  حسین ابراهیمی پور ،  مدیر اقتصاد درمان -  دکتر حامد تابش، رئیس اداره آمار مدیریت و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی - دکتر فاطمه صادقی پور ، مدیر برنامه تحول نظام سلامت معاونت درمان -  دکتر الهه هوشمند، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت - غلامعباس نوری، مدیر برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد سازمانی بیمارستان امام رضا(ع) - دکتر حسین روغنگران، رئیس اداره تحقیق و توسعه معاونت غذا و دارو- دکتر سیدکاظم فرهمند،  قائم مقام معاونت بهداشتی - رضا پروانه، معاون اجرائی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی-  امیررضا صالح مقدم، مدیر امور دانشجویی معاونت دانشجویی فرهنگی- دکتر کیهان گنودی، دبیر کمیته راهبردی و مسئول امور اجرائی معاونت پژوهش و فناوری- محمد حنیف اسدی، مسئول گروه تحلیل اطلاعات و برنامه ریزی وکارشناسان مرتبط) برگزار گردید. در این جلسه گزارش مراحل تدوین گزارش نهایی برنامه راهبردی دانشگاه توسط مدیر نوسازی و تحول اداری دانشگاه ارائه گردید و سپس استراتژی‌های تدوین شده نهایی دانشگاه مورد بررسی مجدد اعضاء کارگروه قرار گرفت. در پایان این جلسه مصوب شد با توجه به نظرات اعضای کارگروه، توسط دبیرخانه تغییرات انجام و گزارش نهایی برنامه راهبردی دانشگاه بازبینی و نیز گزارش نهایی برنامه راهبردی دانشگاه برای همه اعضای کارگروه ارسال گردد. همچنین مصوب شد بعد از ارائه و تایید استراتژی‌ها در ستاد برنامه دانشگاه، استراتژی‌های نهایی شده دبیرخانه برای معاونین دانشگاه جهت اظهار نظر نهایی ارسال گردد.

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

منوي اصلي