بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع از مرکز بهداشت شماره 2 مشهد

تاریخ ایجاد در 05 خرداد 1395
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، هادی مهدی زاده رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع در راستای اجرای طرح تکریم با حضور دکتر محمودی ریاست مکز بهداشت شماره 2 مشهد از این مرکز بهداشت بازدید نموده و از جمعی از همکاران این مرکز در راستای طرح تکریم ارباب رجوع تشکر و قدردانی نمود. در این نشست دکتر محمودی با بیان خصوصیات و محاسن اخلاقی کارکنان مرکز بهداشت شماره 2 از گروه معرفی شده به عنوان منتخب و پیشرو در زمینه تکریم ارباب رجوع یاد نموده و خواستند کما فی السابق بلکه بیشتر در این مهم بکوشند. همچنین در ادامه هادی مهدی زاده با بیان اهمیت رفتارمناسب با ارباب رجوع در  سیستم اداری، از رفتار و منش همکاران به عنوان یک کارمند تشکر نموده و در پایان جلسه نیز لوح های تقدیر به همکاران تقدیم شد.

شایان ذکر است سلسله بازدیدهای کارگروه تکریم ارباب رجوع همچنان در سطح دانشگاه علوم پزشکی مشهد و واحدهای زیرمجموعه آن ادامه دارد.

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

منوي اصلي