برگزاری پانزدهمین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تاریخ ایجاد در 26 ارديبهشت 1395
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، پانزدهمین جلسه کمیته برنامه عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور نمایندگان مدیریت های 5 گانه برگزار گردید. در این جلسه برنامه عملیاتی سال 1394 و نیز نامه 163/212/د  مورخ 15/2/1395  معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  و مفاد آن مورد بررسی قرار گرفت. در پایان این جلسه مصوب شد کلیه پروژه ها با توجه به بندهای هشت گانه ذکر شده در نامه مذکور بررسی و باز بینی شوند که در این راستا توجه به مورادی از جمله: بازبینی پروژه‌هایی که اجرای آنها مربوط به وزارت متبوع است، اعلام پروژه ها و اقدامات متوقف شده در سال 94 به مدیریت تحول، مشخص شدن اقدامات اصلاحی در مدیریت ها برای سال 1395 و بازبینی عناوین پروژه ها ضروری است.

همچنین در این جلسه مصوب گردید تمامی پروژه های اصلاح شده تا پایان اردیبهشت ماه در سامانه مدیریت عملکرد ثبت شوند و نیز اقدامات و پروژه های سال 94 که متوقف یا پایان یافته نیستند همچنان در فواصل زمانی 15 روزه مورد پایش قرار گیرند و اطلاعات عملکردی آنها در سامانه ثبت شود.
 
 

 

 
   

 

منوي اصلي