برگزاری بیست و هشتمین، بیست و نهمین و سی امین جلسه کارگروه تخصصی تدوین برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تاریخ ایجاد در 20 ارديبهشت 1395
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، بیست و هشتمین، بیست و نهمین و سی امین نشست کارگروه تخصصي تدوين برنامه راهبردي دانشگاه علوم پزشکي مشهد به منظور انجام امور کارشناسي تدوين برنامه راهبردي دانشگاه با حضور اعضاي کارگروه (دکتر کریمی، مشاور برنامه ریزی استراتژیک - دکتر محمود قربانی، مشاور منابع انسانی استاندار خراسان رضوی– دکترسید جواد حسینی ، مشاور ریاست و رئیس دبیرخانه دائمی هیات امناء - امیر عرفانیان ، معاون مدیر امور هیات علمی دانشگاه- محسن صادق پور، مدیر نوسازی وتحول اداری دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی -  حسین ابراهیمی پور ،  مدیر اقتصاد درمان -  دکتر حامد تابش، رئیس اداره آمار مدیریت و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی - دکتر فاطمه صادقی پور ، مدیر برنامه تحول نظام سلامت معاونت درمان -  دکتر الهه هوشمند، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت - غلامعباس نوری، مدیر برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد سازمانی بیمارستان امام رضا(ع) -محمد حنیف اسدی ، مسئول گروه تحلیل اطلاعات و برنامه ریزی وکارشناسان مرتبط) برگزار گردید. در این جلسات باتوجه به مصوبات گذشته مبنی بر تطبیق استراتژی های تدوین شده بر اساس اهداف برنامه های عملیاتی مشترک، استخراج استراتژی های نهایی پس از تطبیق با اهداف برنامه عملیاتی  و ادغام استراتژی های مشابه آغاز گردید. همچنین مصوب گردید استراتژی های ادغام شده توسط دبیرخانه، بازبینی و بازطراحی گردند و ماتریس عوامل داخلی و خارجی مجددا باتوجه به استراتژی ها تدوین شوند و نیز بعد از نهایی سازی استراتژی ها، نظرات تمامی معاونت ها در این زمینه اخذ گردد.

شایان ذکر است این جلسات در سطح کارشناسی به صورت فشرده ادامه دارد.

 
 

 

 

منوي اصلي