تقدیر و تشکر جمعی از رابطین آموزش کارکنان دانشگاه از معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

تاریخ ایجاد در 18 ارديبهشت 1395
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، جمعی از رابطین آموزش کارکنان دانشگاه در نامه ای از دکتر سید محمد حسین بحرینی طوسی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و نیز عبداله ریحانی مدیر محترم توسعه سازمان و منابع انسانی و گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی به جهت طراحی و تدوین برنامه های آموزشی مناسب طبق استراتژی تعیین شده و از طرفی تغییرات محسوس و اثربخش در نظام آموزش ضمن خدمت کارکنان و حمایت های بی دریغشان ابراز تشکر و قدردانی نمودند. در ادامه این نامه ایشان بیان داشتند امید است چتر حمایت های بی دریغ معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و نیز مدیران آن حوزه در جهت حمایت از رابطین و توانمندسازی کارکنان دانشگاه که ماحصل آن تکریم ارباب رجوعان داخلی و خارجی دانشگاه می باشد همچنان باز باشد.

 

 

منوي اصلي