موافقت با افزایش کارانه پرسنل ستادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به میزان 20 درصد

تاریخ ایجاد در 15 ارديبهشت 1395
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، دکتر سید محمد حسین بحرینی طوسی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با بیان اینکه برقراری کارانه ستادی دانشگاه گامی در جهت افزایش انگیزه های پرسنل ستاد این دانشگاه بوده، افزود: باتوجه به پیشنهاد کمیته کارشناسی کارانه ستادی،  با افزایش میزان دریافتی کارانه ستادی پرسنل به میزان 20 درصد موافقت گشت.

وی افزود امید است در سال 95 شاهد موفقیت های بیش از پیش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سایه خدمت و تلاش مضاعف پرسنل خدوم دانشگاه باشید.

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
   

 

منوي اصلي