برگزاري شش جلسه فشرده کارگروه تخصصي تدوين برنامه راهبردي دانشگاه

تاریخ ایجاد در 14 ارديبهشت 1395
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع بیست و دومین، بیست و سومین، بیست و چهارمین، بیست و پنجمین، بیست و ششمین و بیست و هفتمین نشست کارگروه تخصصي تدوين برنامه راهبردي دانشگاه علوم پزشکي مشهد به منظور انجام امور کارشناسي تدوين برنامه راهبردي دانشگاه با حضور اعضاي کارگروه (دکتر کریمی، مشاور برنامه ریزی استراتژیک - دکتر محمود قربانی، مشاور منابع انسانی استاندار خراسان رضوی– دکترسید جواد حسینی ، مشاور ریاست و رئیس دبیرخانه دائمی هیات امناء - امیر عرفانیان ، معاون مدیر امور هیات علمی دانشگاه- محسن صادق پور، مدیر نوسازی وتحول اداری دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی -  حسین ابراهیمی پور ،  مدیر اقتصاد درمان -  دکتر حامد تابش، رئیس اداره آمار مدیریت و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی - دکتر فاطمه صادقی پور ، مدیر برنامه تحول نظام سلامت معاونت درمان -  دکتر الهه هوشمند، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت - غلامعباس نوری، مدیر برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد سازمانی بیمارستان امام رضا(ع) -محمد حنیف اسدی ، مسئول گروه تحلیل اطلاعات و برنامه ریزی وکارشناسان مرتبط) برگزار گردید.

در این جلسات به  بررسی نقاط W-T (ضعف وتهدید) و استخراج استراتژی های مربوط به آن پرداخته و سایر استراتژی های مرتبط  با این بخش استخراج گردید.

وهچنین نقاطS-T  (قوت وتهدید) نیزبررسی  شد و سایر استراتژی  های مرتبط با این بخش استخراج گردید.

شایان ذکر است این جلسات در سطح کارشناسی به صورت فشرده ادامه دارد.


 
 

 

 
 

 

 
   

 

منوي اصلي