برگزاری چهاردهمین جلسه برنامه عملیاتی دانشگاه

تاریخ ایجاد در 14 ارديبهشت 1395
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، چهاردهمین جلسه برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار گردید. در ابتدای این جلسه محسن صادق پور مدیر نوسازی و تحول اداری دانشگاه در خصوص جدی بودن و اهمیت برنامه عملیاتی دانشگاه توضیحاتی ارائه داد. در ادامه اعضا به بررسی و تبادل نظر در خصوص اهداف کلی و هدفهای کمی پرداختند.در پایان جلسه مقرر گردید آخرین ورژن نسخه برنامه عملیاتی 95 معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه  حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 9/2/95 از مدیریت نوسازی و تحول اداری دریافت و تغییرات در اطلاعات ورودی سامانه وزارت متبوع اعمال شود. همچنین نمایندگان برنامه ریزی مدیریت های مختلف پس از انجام هماهنگی لازم در خصوص برنامه های مشترک می بایست حداکثر تا تاریخ 15/2/95 نسبت به تعیین شاخص های پایش و نیز بروزرسانی مستندات پیشرفت برنامه ها و فعالیت های مدیریت های مربوطه در سامانه وزارت متبوع اقدام نمایند. مدیریت نوسازی و تحول اداری دانشگاه نیز می بایست نسبت به مکاتبه با دبیر هیات رئیسه دانشگاه در خصوص در دستور کار قرار گرفتن نحوه واگذاری ها اعم از توسعه واگذاری خدمات در خصوص کلینیک ویژه، مراکز و بیمارستان های جدید، بهبود و ساماندهی واگذاری ها از کاذب به سمت واگذاری های واقعی و تدوین دستور العمل و قرارداد بهره برداری از ظرفیت های بخش غیر دولتی اقدام کند.


 
 

 

 
 

 

 
   

 

منوي اصلي