انتصاب مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه

تاریخ ایجاد در 14 ارديبهشت 1395
 

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حکمی مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی این دانشگاه را منصوب کرد.

 به گزارش وب دا، دکتر سید محمد حسین بحرینی در این حکم عبدالله ریحانی یساولی را به عنوان مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد منصوب نموده است.

در این حکم اظهار امیدواری شده است، با استعانت از خداوند متعال و در سالی که طبق فرموده مقام معظم رهبری مزین بنام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گردیده با سر لوحه قرار دادن رهنمود فوق و با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات قانونی، سیاستهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، بهره گیری از توان علمی و تجربه همکاران و استفاده از ظرفیت های موجود دانشگاه در انجام وظیفه محوله موفق و موید باشید.

 

 

منوي اصلي