برگزاري نوزدهمین، بیستمین و بیست و یکمین نشست کارگروه تخصصي تدوين برنامه راهبردي دانشگاه

تاریخ ایجاد در 06 ارديبهشت 1395
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، نوزدهمین ، بیستمین و بیست و یکمین نشست کارگروه تخصصي تدوين برنامه راهبردي دانشگاه علوم پزشکي مشهد به منظور انجام امور کارشناسي تدوين برنامه راهبردي دانشگاه با حضور اعضاي کارگروه (دکتر کریمی، مشاور برنامه ریزی استراتژیک - دکتر محمود قربانی، مشاور منابع انسانی استاندار خراسان رضوی– دکترسید جواد حسینی ، مشاور ریاست و رئیس دبیرخانه دائمی هیات امناء - امیر عرفانیان ، معاون مدیر امور هیات علمی دانشگاه- محسن صادق پور، مدیر نوسازی وتحول اداری دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی -  حسین ابراهیمی پور ،  مدیر اقتصاد درمان -  دکتر حامد تابش، رئیس اداره آمار مدیریت و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی - دکتر فاطمه صادقی پور ، مدیر برنامه تحول نظام سلامت معاونت درمان -  دکتر الهه هوشمند، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت - غلامعباس نوری، مدیر برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد سازمانی بیمارستان امام رضا(ع) -محمد حنیف اسدی ، مسئول گروه تحلیل اطلاعات و برنامه ریزی وکارشناسان مرتبط) برگزار گردید.

در این جلسات بررسی نقاط ضعف، تهدید و استخراج استراتژی های مربوط به تدوین برنامه راهبردی دانشگاه ادامه یافته و سایر استراتژی های مربوط به این بخش استخراج گردید.

شایان ذکر است محسن صادق پور مدیر نوسازی وتحول اداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن تقدیر وتشکر از اعضای کارگروه بر هر چه سریعتر انجام شدن برنامه راهبردی دانشگاه تاکید کرد.

 
     
     

 

منوي اصلي