برگزاری ششمین نشست کمیته مرکزی تدوین برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تاریخ ایجاد در 25 فروردين 1395
 

به گزارش وب دا ششمین جلسه کمیته مرکزی تدوین برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور جمعی از مدیران سطح راهبردی دانشگاه  به منظور اولویت بندی عوامل داخلی و خارجی دانشگاه برگزار گردید.

در ابتدای این نشست محسن صادق پور مدیر نوسازی و تحول اداری دانشگاه ضمن تقدیر و تشکر از حضور مدیران در این جلسه، از برگزاری شانزده جلسه فشرده و تلاش شبانه روزی کارشناسان درکارگروه تخصصی تدوین برنامه راهبردی دانشگاه خبر داد. وی همچنین به طور مبسوط در خصوص نحوه جمع آوری اطلاعات و چگونگی جمع بندی آن توضیحاتی ارائه نمود. صادق پور ابراز امیدواری نمود تدوین برنامه راهبردی دانشگاه حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه نهایی و به هیئات امنای محترم دانشگاه ارائه گردد. در ادامه دکتر هادی کریمی از اساتید رشته مدیریت و مشاور تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه گزارشی از روند تدوین برنامه راهبردی دانشگاه ارائه نمود و به پرسشهای حاضرین از جمله دکتر خویی رئیس دانشکده پزشکی در خصوص تکمیل پرسشنامه های مربوط به رتبه بندی عوامل داخلی وخارجی پاسخ داد. شایان ذکر است این جلسه با حضور تعداد قابل توجه  ای مدیران سطح راهبردی دانشگاه  برگزار گردید. در پایان جلسه نیز پرسشنامه های مربوط به رتبه بندی عوامل داخلی و خارجی تکمیل گردید.

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

منوي اصلي