برگزاري پانزدهمین وشانزدهمین نشست کارگروه تخصصي تدوين برنامه راهبردي دانشگاه

تاریخ ایجاد در 16 فروردين 1395
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، پانزدهمین و شانزدهمین نشست کارگروه تخصصي تدوين برنامه راهبردي دانشگاه علوم پزشکي مشهد به منظور انجام امور کارشناسي تدوين برنامه راهبردي دانشگاه با حضور اعضاي کارگروه (دکتر کریمی، مشاور برنامه ریزی استراتژیک - دکتر محمود قربانی مشاور منابع انسانی استاندار خراسان رضوی - دکترسید جواد حسینی  مشاور ریاست و رئیس دبیرخانه دائمی هیات امناء - دکتر حامد تابش، رئیس اداره آمار مدیریت و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی - دکتر فاطمه صادقی پور مدیر برنامه تحول نظام سلامت معاونت درمان -  دکتر الهه هوشمند، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت - غلامعباس نوری، مدیر برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد سازمانی بیمارستان امام رضا(ع) - دکتر حسین ابراهیمی پور  مدیر اقتصاد درمان - محمد حنیف اسدی مسئول گروه تحلیل اطلاعات و برنامه ریزی وکارشناسان مرتبط) برگزار گردید.

در این جلسه دکتر شاپور بدیعی اول مشاور و مدیردفتر ریاست به نمایندگی از ریاست دانشگاه ضمن تقدیر و تشکر از اعضای کارگروه بر اهمیت برنامه راهبردی دانشگاه تاکید کرد. همچنین دکتر صادق پور ضمن تشکر ویژه از اعضای کارگروه ، در خصوص نحوه جمع آوری پرسشنامه (کاربرگ شماره2) توضیحاتی ارائه داد.

در این جلسه اعضای کارگروه به بحث در خصوص فرصت ها و تهدیدها، نقاط قوت و ضعف پرداخته و اصلاحات مورد نیاز بر روی آنها انجام پذیرفت.

جهت بالا رفتن اطمینان از نتایج مربوط به رتبه بندی عوامل داخلی و خارجی مقرر گردید پرسشنامه ای بر اساس نتایج اولیه مجدداً توسط دبیرخانه تهیه و توسط اعضای کمیته راهبری برنامه راهبردی دانشگاه در جلسه مورخ 18/1/1395 تکمیل گردد.

همچنین مقرر گردید جهت اتمام فرایند برنامه راهبردی دانشگاه تا تاریخ 15/2/1395 برنامه ریزی های لازم توسط دبیرخانه انجام پذیرد.


 
 

 

 
   

 

منوي اصلي