تقدیر از اعضاء کمیته صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

تاریخ ایجاد در 26 اسفند 1394
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، محسن صادق پور مدیر نوسازی و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نشستی صمیمانه از دبیر و اعضاء کمیته صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی به پاس شرکت فعال در جلسات و ارائه نظرات راهگشا و نیز همکاری های مجدانه با سایر اعضاء با اهدای لوح تقدیر و هدایایی قدردانی نمود.گفتنی است وی در این نشست خلاصه ای از اقدامات و فعالیت های انجام گرفته در این کمیته  و نیز دستاوردهای آن در سال 1394 را ارائه داد.

 
     
     

 

منوي اصلي