طرح تکریم ارباب رجوع

 

طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع، یکی از مباحث مهمی است که امروزه در دستگاه‌های دولتی مطرح است. در واقع، طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع، یکی از هفت برنامه تحول کشور است که به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور به تصویب شورای عالی اداری رسیده و در حال اجراست. اساسا، احترام و تکریم ارباب رجوع و به دست آوردن رضایتمندی مردم در سیستم‌های اداری نظام اسلامی ایران، هدف نهایی طرح تکریم است و آن، نیاز نهفته‌ای میان مردم و دستگاه‌های اجرایی بود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، این نیاز را کشف و به همه دستگاه‌ها، ابلاغ نمود.

تكريم‌ ارباب‌ رجوع‌ مي‌تواند براي‌ دانشگاه علوم پزشکی مشهد، منافع‌ و امتيازات‌ ذيل‌ را به‌ همراه‌ داشته‌ باشد:

   1. تضمين‌كننده استفاده‌ صحيح‌ از منابع‌ و امكانات‌

   2. بهبود ارائه‌ خدمات‌

   3. كاهش‌ ميزان‌ تعارضات‌ بين‌ مردم‌ و كاركنان‌

   4. كاهش‌ ميزان‌ دوباره‌كاري‌ها و سردرگمي‌ها

   5. بهبود نظام‌ اطلاع‌رساني‌ و اطلاع‌دهي‌

   6. كنترل‌ و ارزيابي‌ بهتر و مطلوب‌تر عمليات‌ و فعاليت‌ها

   7. افزايش‌ ميزان‌ بهره‌وري‌، كارآيي‌ و اثربخشي‌ امور

   8. محيط‌ جذاب‌ كاري‌ براي‌ كاركنان‌

   9. ايجاد زمينه‌هاي‌ رشد و توسعه‌ فعاليت‌ها

   10. افزايش‌ قابليت‌ و سازگاري‌ با محيط‌

   11. شناسايي‌ بهتر نقاط‌ قوت‌ و ضعف‌ دانشگاه

   12. شناسايي‌ فرصت‌ها و بهره‌گيري‌ از آن‌ها در جهت‌ پيشبرد اهداف‌ دانشگاه

   13. ايجاد انگيزه‌ در ديگران‌

   14. تأمين‌ رضايت‌ جامعه‌، مديران‌ و دست‌اندركاران‌

   15. ايجاد پيوند ارتباطي‌ دانشگاه و جامعه‌

   16. تحقق‌ اصول‌ اخلاقي‌ حاكم‌ بر محیط

 

 

منوي اصلي