اسامی مسئولین کمیته نظام پیشنهادها

 

ردیف

مسئولیت

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

آدرس الکترونیکی

1

رئیس

محسن صادق پور

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

 SadeghpourM1[at]mums.ac.ir

2

جانشین رئیس

محمد حنیف اسدی خانوکی

رئیس گروه تحول اداری مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری 

AsadiMH2[at]mums.ac.ir

3

دبیر

یگانه حشمتی

رئیس امور اداری دانشکده پزشکی


HeshmatiY1[at]mums.ac.ir

 

 

 

منوي اصلي