برنامه ریزی و مدیریت عملکرد

تاریخ ایجاد در 13 مهر 1394
 

برنامه‌ریزی راهبردی

برنامه‌ریزی راهبردی-استراتژیک- فرآیندی است سازمانی برای تعریف راهبرد سازمان و تصمیم‌گیری برای چگونگی یافتن منابع مورد نیاز برای رسیدن به مقصود استراتژیک صورت می‌گیرد. این فرآیند افراد و منابع را نیز شامل می‌شود.برای اینکه سازمان بداند به کجا خواهد رفت باید بداند اکنون دقیقا در کجا قرار دارد. پس از آن باید آنچه می‌خواهد باشد را بدرستی تعریف کرده و چگونگی رسیدن به آن جایگاه را مشخص کند. مستندات حاصل از این فرآیند برنامه راهبردی دانشگاه را تشکیل می‌دهد.این برنامه‌ریزی به منظور تصویر کردن طرح و برنامه دانشگاه بکار می‌رود، اما هرگز نمی‌تواند مشخصا پیش‌بینی کند در آینده دقیقا چه چیزی پیش خواهد آمد. به هرحال هدف این برنامه این است که متفکران استراتژی در دانشگاه، استراتژی‌های سازمان را بر اساس زنده ماندن در شرایط سخت طراحی کنند. در واقع این برنامه به نوعی تصویر رسمی آینده سازمان است.

اهداف اساسی:

1) تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت مردم با اولویت‌های گروه‌های هدف.

2) تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت مردم با اولویت گروه‌های هدف برنامه‌های بهداشتی و درمانی.

3) افزایش تولید دانش در علوم پزشکی و شناخت راهکارهای علمی حل مشکلات بهداشتی درمانی جامعه.

4) افزایش میزان بهره‌وری منابع در دسترس به منظور ارائه با کیفیت‌ترین خدمات بهداشتی درمانی، آموزشی و پژوهشی.

5) افزایش سطح فرهنگ و اخلاق حرفه‌ای اسلامی در آموزش، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتی درمانی.

6) افزایش کیفی و کمی آموزش نیروی انسانی مورد نیاز متعهد و شایسته در علوم مختلف پزشکی.

 
 

برنامه‌ریزی عملیاتی

برنامه‌ریزی شالوده عناصر مدیریتی است. فرایندی است که سازمان­‌ها در قالب آن، همه فعالیت‌ها و کوشش‌های خود را در مورد اهداف مورد نظر، راه رسیدن به آن و چگونگی طی مسیر در یکدیگر ترکیب می‌کنند.
 هدف از اجرای برنامه‌ريزي عملياتي پل ارتباطي بين دورنماي سازمان (برنامه استراتژيک) و نتايج مستمر و در حال پيشرفت (مديريت نتايج) مي‌باشد. در واقع برنامه‌ريزي عملياتي بيانگر اين امر است که سازمان قصد دارد چه کاري را، چگونه و در چه زماني انجام دهد و چه کساني مسئول آن خواهند بود. همچنين بيانگر منابع و فعاليت‌هاي مورد نياز جهت دست‌یابی به اهداف سازمانی مي‌باشد.
شفاف‌سازي اهداف سازمان، اولويت گذاري آن‌ها، قادر ساختن مديران به پيش‌بيني و آينده نگري، استفاده بهينه از منابع و اندازه‌گيري عملکرد هدف، پیامد‌های اساسی استقرار و پیاده‌سازی برنامه‌ریزی عملیاتی در هر سازمان می‌باشد. آن‌چه كه امر برنامه‌ريزي عملياتي را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بسيار لازم و ضروري مي‌نمايد گستردگي حوزه كاري، مأموريت‌ها و وظايف و لزوم تدوين طرح جامع براي پرداختن به همه آنها از يك سو و ضرورت هماهنگي و يكپارچگي حوزه‌هاي عملكردي از سوي ديگر مي‌باشد، چرا كه همه حوزه‌هاي عملكردي وزارت بهداشت به عنوان حلقه‌هايي در يك زنجيره واحد هستند و شكل‌دهي خدمتي مطلوب و شایسته، مستلزم همسويي همه حوزه‌هاي مذكور است. تعدد اسنادي که به عنوان سياست يا راهبردهاي کلان و توسعه‌اي وزارتخانه به حوزه‌هاي عملکردي ابلاغ مي‌گردد، به ناهماهنگي در بين حوزه‌ها جهت اجراء و پيگيري استراتژي‌ها منجر مي‌شود. بر اين اساس و در جهت ايجاد يک فرايند جامع با استراتژي‌هاي يکپارچه براي حوزه‌هاي مختلف، برنامه‌ريزي عملياتي ضرورتی اجتناب پذیر است.

شماره تماس مستقیم دبیرخانه کارگروه مدیریت عملکرد: 38790338-051

 

 

 

منوي اصلي