معرفی مدیرنوسازی و تحول اداری

 

 محسن صادق پور

مدیر نوسازی و تحول اداری دانشگاه
 
   

 

 
آدرس ايميل:

SadeghpourM1@mums.ac.ir

شماره تلفن محل کار: 38780257 -051

آدرس محل کار: مشهد، خیابان شهيد فکوري، سازمان مرکزی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 

سوابق تحصیلی:

دیپلم: ریاضی فیزیک،دبیرستان دکتر علی شریعتی مشهد

کارشناسی: مدیریت دولتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

کارشناسی ارشد: مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد1390

     عنوان پایان نامه: بررسی میزان اثربخشی اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در واحدهای ستادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سال تحصیلی 1391_1390

دکتری تخصصی: دانشجوی PHD  مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابورسوابق اجرایی:

رئیس امور اداری بیمارستان ثامن الائمه(ع) چناران(سال 86 تا 88)

معاون اداره نیروی انسانی هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد(سال 90 تا 92)

نماینده تام الاختیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد در امور سامانه هیات علمی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي(سال 90 تا 92)

کارشناس نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد(سال 92 تا 93)

مدير نوسازی و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکي مشهد(سال 93 تاکنون)

عضو و دبير کميسيون تحول اداري دانشگاه علوم پزشکي مشهد(سال 93 تا 94)

عضو شوراي پشتيباني دانشگاه علوم پزشکي مشهد(سال 93 تا کنون)

عضو کارگروه کاهش تصدي دانشگاه علوم پزشکي مشهد(سال 93 تا 94)

عضو کمیته توسعه مدیریت و منابع کارگروه تخصصی بهداشت و درمان مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی مشهد(سال 93 تاکنون)

عضو کميته مرکزي صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان دانشگاه علوم پزشکي مشهد(سال 93 تاکنون)

عضو کميته پيشگيري و مبارزه با رشوه دانشگاه علوم پزشکي مشهد(سال 93 تاکنون)

دبیر کمیته مدیریت عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد با کسب رتبه پیشتاز کشوری در سال های 1394 و 1395 (1393 تاکنون)

عضو کارگروه راهبری توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی مشهد(سال 94 تاکنون)

دبیر کارگروه تخصصی تدوین برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی مشهد(افق 1399_ 1395)

 دبیر کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد(سال 94 تاکنون)

عضو ستاد برنامه دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1394)

عضو کمیته خود ارزیابی موسسه ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1395 تاکنون)

عضو و نماینده تام الاختیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد در امور مرتبط با اقتصاد مقاومتی سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضوی (1395 تاکنون)

دبیر (سیاست گذاری) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری با رویکرد اقتصاد مقاومتی (سال 1395)

عضو ونماینده تام الاختیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(1396 تاکنون)عضویت در مجامع و انجمن های علمی:

عضو موسسه مطالعات راهبردی بشرا پژوه(سال 1387 تا کنون)

عضو اندیشکده صنعت و فناوری تهران(از سال 1388 تا کنون)

 سردبیر نشريه آموزشی، تحلیلی و پژوهشی روشنا (سال 1390 تا 1394)سوابق آموزشی:

الف)تدریس

مدرس جهاد دانشگاهی مشهد (1391 تاکنون)

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (1395 تاکنون)

مدرس دوره‏های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد با عناوین: توسعه فرهنگ سازماني متناسب با سياست‏هاي اصلاح نظام اداري و چگونگي اجراي آن در دانشگاه، آشنايي با مباني و برنامه‏هاي صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان، برنامه‏ريزي استراتژيک و عملياتي، خلاقيت فردي در سازمان، وظايف و نقش‏هاي سرپرستي (طی سال‏های 1393 تا 1395)


ب) برگزاری دوره های آموزشی:

 فرهنگ و تحول سازمانی (1395)

 اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی (1395)

 آشنایی با سامانه‌های مدیریت عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1396)


ج) دوره های آموزشی گذرانده شده :

  سوابق پژوهشی:

الف) انتشار کتاب

1. تالیف

 صادق‏پور، محسن; اسدی خانوکی، محمد حنیف; رحمانی حصار، سید ابوالفضل. ارزیابی برنامه عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مشهد: انتشارات کاتبان، 1394.

 بحرینی طوسی، سید محمد حسین; صادق‏پور، محسن; اسدی خانوکی، محمد حنیف; رحمانی حصار، سید ابوالفضل. راهبردهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1399-1395. مشهد: انتشارات کاتبان، 1395.

ریحانی یساولی، عبداله; صادق پور، محسن; شریف رضویان، امیرمحمد; آل شیخ، امین; آشنایی با مبانی منشور اخلاقی، سوگندنامه و صیانت از حقوق شهروندی. مشهد: انتشارات زرین لغت، 1396.

2. ترجمه 

مارتینزی، برونا. رهبری انسانی: تبدیل به فردی شوید که دیگران مشتاق پیروی از او هستند.مترجمین سیما مهذب، محسن صادق‏پور، یگانه حشمتی. تهران: انتشارات کتاب آموزگار، پاییز 1395.

 

ب) انتشار مقاله

1. مقالات علمی در مجلات معتبر علمی- پژوهشی

 

صادق‏پور، محسن; کیذوری، امیرحسین; فردوسی مکان، امین. به کار‏گیری شیوه تحلیل پوششی داده‏ها در ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستان. نشریه مدیریت سلامت، شماره 67، فروردین 1396. 

کیذوری، امیرحسین; صادق‏پور، محسن; خسروراد، راضیه. مقایسه تأثیر شیوه‏های آموزش سنتی، الکترونیک و الکترونیک- سنتی بر یادگیری "درس داروشناسی" دانشجویان پرستاری. مجله علوم پزشکی سبزوار، دوره 23، ویژه نامه اسفند 1395.


2. مقالات در کنفرانس ها و همایش های ملی و بین المللی


علوی، سید مسلم; نجفی سیاهرودی، مهدی; صادق‏پور، محسن. رويكردي جامع بر نقش‏هاي حاكميت سازماني، پويايي‏هاي استراتژيك و چرخه عمر سازمان. ششمین کنفرانس بین‏المللی مدیریت، تهران، 1387.

صادق‌پور، محسن; مقنیان، معصومه. اخلاق در مکتب نظام سلطه جهانی. مجموعه مقالات همایش علم و اخلاق، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، 1385.

ترکچین، حمید رضا; وحدتی روحانی، سید مهدی; دانشمند، محمد‏رضا; صادق‏پور، محسن. بررسی نقش بازار‏یابی داخل در بهره‏وری منابع انسانی. اولین کنفرانس بین‏المللی حسابداری و مدیریت، 1393.

صادق‏پور، محسن; حشمتی، یگانه; خاکسار، شهربانو. سنجش نگرش شغلی و سازمانی و رابطه آن با متغیرهای جمعیت شناختی (مورد مطالعه در کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد). اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۱۳۹۵.

http://www.civilica.com/Paper-CONFODI01-CONFODI01_009.html    

داوطلب، عباس; صلح دوست، فهیمه; صادق‏پور، محسن; اسدی خانوکی، محمدحنیف. تاب‏آوری اقتصادی و اقتصاد مقاومتی. اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۱۳۹۵.

http://www.civilica.com/Paper-CONFODI01-CONFODI01_178.html

 شکاری، غلامعباس; اسدی خانوکی، محمدحنیف; صادق‏پور، محسن. طراحی مدل اقتصاد مقاومتی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۱۳۹۵.

http://www.civilica.com/Paper-CONFODI01-CONFODI01_046.html


ج) مجری طرح های پژوهشی


بررسی میزان خشنودی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سیستم اعطای پاداش (کارانه). انتشار: بهار 1394.

بررسی میزان رضایتمندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از خدمات بیمه تکمیل درمان (دی). انتشار: تابستان 1394.

بررسی ساختار و فرآیندهای سازمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از نظر مطابقت با شاخص‏های دانشگاه اسلامی.

طراحی نظام جامع جبران خدمت در معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

 آسیب ‏شناسی ستاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استفاده از مدل شش بعدی وایز بورد.

بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ارائه راه‏کار.

بررسی کیفیت خدمات ارائه شده به بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تاکید بر میزان خشنودی آنان از دریافت خدمات خاص.


د) شرکت در فعالیت های میدانی، برگزاری نمایشگاه ها


نمایشگاه عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395

نمایشگاه ارائه دست‏آوردهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد در عرصه اقتصاد مقاومتی در سال 1395


 تقدیرنامه ها:

    

تقدیر رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری در خصوص انجام پژوهش "بررسی میزان خشنودی کارکنان ستادی دانشگاه از سیستم اعطای پاداش (کارانه)" در سال 1394.

تقدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به جهت مدیریت صحیح در راستای پیشبرد اهداف سازمان علوم پزشکی مشهد در سال‏های 1394 و 1395.

تقدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص نظارت بر تدوین برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394.

 تقدیر رئیس دانشکده پزشکی مشهد به جهت مدیریت صحیح در راستای پیشبرد اهداف متعالی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال‏های 1394 و 1395.

 تقدیر معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص نظارت بر تدوین و پایش برنامه عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد و راهبری برنامه‏های عملیاتی سایر دانشکده‏ها و دانشگاه‏های گروه 9 کشور در سال 1394.

 تقدیر مشاور و مدیر دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد، رئیس مرکز تحقیق و توسعه سیاست‏های دانشگاه علوم پزشکی مشهد و رئیس دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی مشهد به جهت مدیریت صحیح در راستای نیل به اهداف عالی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال‏های 1394 و 1396.

 تقدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به جهت مدیریت متعالی در عرصه روابط عمومی و ارتباطات در سال 1395.

 تقدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص تدوین سند راهبردهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد در افق 5 ساله (1399-1395) در سال 1395.

 تقدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به جهت حضور در ستاد برنامه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395.

 تقدیر رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امنا علوم پزشکی مشهد در خصوص بازنگری و به روز‏آوری نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395.

 تقدیر معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص کسب رتبه پیشتاز و نخست کشوری در مدیریت عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395.

 تقدیر معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص برگزاری اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در سال 1395.

 تقدیر معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص نظارت بر تدوین و اجرای برنامه‏های کمیته صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در سال 1395.

 تقدیر معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به جهت مدیریت متعالی در عرصه روابط عمومی و ارتباطات در سال 1396.


 


 

منوي اصلي